تعمیرات اینورتر LS

تعمیرات اینورتر LS

شرکت تجاری LG تولید کننده انواع اینورترها یا کنترل دورها با برند تجاری LS می باشد . این مجموعه مفتخر است که خدمات و تعمیرات اینورتر LS را با بهره گیری از متخصصین خود انجام دهد .

این مجموعه تعمیر کننده انواع اینورترهای LS تک فاز و سه فاز شامل برندهای; IS5 ، IC5، IG5A ، IS7، IP5A ، H100 می باشد. نصب و راه اندازی اینورترهای ls نیز توسط این مجموعه صورت می پذیرد.

اینورتر - تعمیرات اینورتر LS
تعمیرات اینورتر ls