برنامه نویسی PLC

برنامه  نویسی  انواع plc (پی ال سی) و hmi ( مانیتور صنعتی)، مدلLS ,SIEMENS، دلتا وفتک  توسط کارشناسان ما انجام می شود.اگر به دنبال plc با کیفیت مشابه زیمنس هستید می توانیداز plc ls استفاده کنید . چنانچه به دنبال plc با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب هستید از plc  دلتا استفاده کنید .

69519 BigPic - برنامه نویسی PLC